Leergang

De leergang Creative Communities is een opleiding gericht op de ontwikkeling van het ambacht community werk. 

DRAAG OP INNOVATIEVE WIJZE BIJ AAN EEN STERKE BUURT

Ben jij op wijkniveau werkzaam als opbouwwerker, jeugdhulpverlener, jongerenwerker, maatschappelijk werker, buurtwerker, wijkverpleegkundige, wijkagent, kunstenaar, woonconsulent, woonbegeleider psychiatrie, leerkracht of gemeenteambtenaar?
Geef je dan op voor de 12-daagse leergang Creative Communities.

Wil jij als professional op een creatieve wijze bijdragen aan het versterken van de commuity? Word jij de aanjager van de inhoudelijke verandering en vernieuwing binnen het sociale domein? Dan is de post-HBO leergang Creative Communities iets voor jou! Want de innovatiekracht, oplossingen en antwoorden voor sociale vraagstukken zitten in en komen uit de community zelf. Creative Communities dus!

  • Ontwikkel lesstof vanuit je dagelijkse praktijk
  • Focus op resultaat en gericht samenwerken
  • Stem af met professionals die werken in buurt, wijk, dorp of stad
  • Professionals vanuit verschillende disciplines
  • Ontwikkel samen nieuwe inzichten, kennis en kunde
  • Gebruik daarbij jouw creativiteit en innovatiekracht
  • Geef vorm aan het ambacht community werker

Data vierde leergang 2021:
17 februari, 3 en 4 maart (inclusief overnachting), 17 maart, 7 april, 21 april, 12 mei, 26 mei, 9 juni, 23 juni, 1 juli en een terugkomdag (datum met elkaar bepalen).

Kosten: € 2.975,- 

De leergang Creative Communities is een post-HBO opleiding van Creative Tinkers in samenwerking met de NHL Stenden Hogeschool uit Leeuwarden. 

Informatieboekje
Aanmeldformulier